Vergaderingen

 

 

Woensdag 22 maart ’17 om 20.15u 

Flanders Lodge Hotel te Ieper

 

CETA, BREXIT, TRUMP, RUSLAND, CHINA

En onze landbouwprijzen !

Prof. Jeroen Buysse,UGent

 

Reizen

Jongveeshow

 

 

 

Info

Lidgeld Studieclub Westhoek Holsteins 2016

 

Lidgeld 55 €.

Over te schrijven op BE16 0012 3837 73-74

Graag een mailtje naar info@whh.be bij betaling.

 


Tien jaar landbouwtelevisie op Boerenstebuiten

 

Boerenstebuiten brengt al tien jaar landbouwtelevisie zodat de collega’s van PlattelandsTV terugblikken op de expansie van hun medium tussen 2007 en 2017. Wat startte als een online videokanaal en een reportageaanbod naar keuze op het toen nog piepkleine Telenet is na de naamsverandering uitgegroeid tot een volwaardige themazender die in alle huiskamers te bekijken is via Telenet en Proximus TV. Bezieler Patrick Vaernewyck had dat een decennium geleden niet durven dromen. Hij herinnert zich nog de argwaan binnen de sector omdat landbouw toen vooral negatief in beeld kwam. Vaernewyck beet zich vast in de mooie verhalen uit landbouwmiddens. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen voor de beeldvorming over landbouw in het algemeen en PlattelandsTV in het bijzonder.

 

Lees hier..


Nacht van de Holstein in Libramont

 

Via de link hieronder kan je de vele foto's en uitslagen bekijken van Nuit de la Holstein

 

Nuit de la Holstein


LCV speurt naar nieuwere teelttechnieken bij maïs

 

Tijdens diverse afgelopen wintervergaderingen stonden medewerkers van het Landbouwcentrum Voedergewassen stil bij wat 2016 ons gebracht heeft en wat we eruit kunnen leren voor dit jaar. Bijzondere aandacht was er voor nieuwe teelttechnieken voor maïs, al kunnen we het soms ook een hernieuwde belangstelling noemen voor bepaalde thema’s.

 

Lees hier...


EC verwacht 0,6% meer melk maar wel met minder koeien

 

De Europese Commissie verwacht dat de Europese melkproductie in 2017 met 0,6% zal groeien. De groei komt niet uit het aantal koeien maar door een hogere melkproductie per koe. De groei zal naar verwachting geen effect hebben op de melkprijs.

 

Lees hier...


Zonnekaart toont hoe geschikt uw daken zijn voor zonnepanelen

 

Om nog meer mensen, bedrijven en organisaties te overtuigen om zonnepanelen of een zonneboiler op het dak te plaatsen heeft het Vlaams Energieagentschap (VEA) een ‘Zonnekaart’ uitgewerkt. Dat is een online toepassing waarop iedereen meteen kan zien of zijn of haar dak geschikt is voor zonnepanelen of -boiler, hoeveel de installatie kost en wat de terugverdientijd is.

 

Lees hier...


Pour-on pijnstiller voor rundvee

 

De pour-on ontstekingsremmer Finadyne Transdermaal is nu ook geregistreerd als pijnstiller voor rundvee. Het is voor het eerst dat een pour-on middel die registratie krijgt, aldus diergeneesmiddelenfabrikant MSD.

 

Lees hier...


PlattelandsTv bezoekt Vlaamse boeren in de VS

  

In de Verenigde Staten is alles net dat tikkeltje groter. Dat geldt zeker ook voor de landbouwsector, waar enorme bedrijven het landschap bepalen. Dat de Amerikaanse droom nog steeds levend is, bewijst een nieuwe reeks die PlattelandsTv maakte over Vlaamse uitgeweken boeren. Vanaf 19 februari ziet u hoe dat leidde tot bedrijven van meer dan 2.000 koeien en bedrijfsarealen van honderden hectaren.

 

Lees hier...


Veehouderij is onmisbaar deel van circulaire economie

 

Willen we een circulaire economie realiseren, dan is het houden van vee daarin een onmisbare schakel. Dat zegt Martin Scholten, algemeen directeur van de Animal Sciences Group van de Nederlandse Wageningen Universiteit. “Veehouderij wordt steeds beschouwd als de grote schuldige aan het klimaatprobleem, maar door de grote nadruk daarop blijft onderbelicht dat er zonder de veehouderij nooit een circulaire en biogebaseerde samenleving kan zijn”, aldus Scholten die benadrukt dat de veehouderij zijn bijdrage aan de klimaatverandering evenwel moet aanpakken.

 

Lees hier...


Meer melkveehouders in problemen in Nederland

 

Voor een groep melkveehouders zijn zorgelijke tijden aangebroken nu de gevolgen van het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten duidelijk worden.

 

Lees hier...


Afgelopen december gingen de Europese melkprijzen gemiddeld € 1,23 per 100l. omhoog.

 

Lees hier...


"Ondernemerslandbouw conflicteert met boerenlandbouw"

 

De toekomst van de (Vlaamse) landbouw ligt in verscheidenheid volgens veel waarnemers. Sommige bedrijven zullen specialiseren en op grote schaal kostenefficiënt produceren voor exportmarkten. Anderen zijn groot in een kleine niche, zoeken de consument op of doen aan verbreding. Beide vormen van landbouw kunnen vredevol naast elkaar bestaan, of toch niet? Wie de afscheidsrede van hoogleraar rurale sociologie Jan-Douwe van der Ploeg (WUR) hoorde, zal daaraan beginnen twijfelen. Hij betoogt dat de landbouw zich op twee sporen ontwikkelt: ondernemerslandbouw en boerenlandbouw, waarbij die eerste een bedreiging vormt voor de boerenbedrijven die nochtans in de meerderheid zijn. Dat klinkt heel erg als een verhaal uit het Zuiden, maar het conflict stelt zich ook dichter bij huis. De hoogleraar geeft het voorbeeld van het fosfaatprobleem in Nederland, veroorzaakt door een kleine groep grootschalige melkveehouders die enorm uitbreidde na het verdwijnen van het quotum.

 

Lees hier...


Goldwyn My Gold breekt jaarproductierecord in VS

 

De Amerikaanse koe Even-Green-View Goldwyn My Gold heeft in de Verenigde Staten het jaarproductierecord verbroken. In 365 dagen produceerde My Gold 35.144 kilogram melk met 896 kilo vet en 925 kilo eiwit.

 

Lees hier...


BouMatic Robotics voegt nieuwe technologie toe

 

Met de ontwikkeling van zijn dubbelgripper-technologie brengt BouMatic Robotics nog meer innovatie naar de sector van het robotmelken. Er werd lang uitgekeken naar de nieuwe mechanische kop waarmee de robotarm twee bekers tegelijkertijd kan ophalen. Het resultaat hiervan is een efficiënte armbeweging en boxprestatie.

 

Lees hier...


Frans-Belgische expertise inzake melkvee in één team

 

In een context van volatiele melkprijzen is de rendabiliteit van melkveebedrijven meer dan ooit de bezorgdheid van de sector. Aangezien het voeder bijna 70 procent van de werkingskosten vertegenwoordigt, is het de belangrijkste hefboom die de producent kan gebruiken om de productiekosten te beperken. Het PROTECOW-project wil melkveehouders in het Frans-Belgische grensgebied helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren. Vijf partners, elk met zijn eigen specialisatie in onderzoek of advies, zijn samengebracht. Aan Vlaamse zijde werken ILVO en Inagro mee.

 

Lees hier...


CR Delta en VRV fuseren tot één coöperatie

 

De Nederlandse coöperatie CR Delta en het Vlaamse VRV (Vlaanderen) zijn vandaag gefuseerd tot één coöperatie tijdens een speciale fusiebijeenkomst in Den Bosch. De nieuwe coöperatie, die 25.000 leden in Nederland en België telt, krijgt de naam Coöperatie Koninklijke CRV u.a..

 

Lees hier...


Minke 64 op weg naar 200.000 kg melk

 

Bijna negentien jaar oud, bijna tweehonderd ton melk en dat zonder uier- of klauwproblemen. Minke 64 van de familie Ubachs uit het Limburgse Epen is op weg naar 200.000 kg melk.

 

Lees hier...


Geen handel meer in rundvee met onbekend BVD-statuut

 

Dierengezondheidszorg Vlaanderen herinnert er aan dat runderen met een onbekend BVD-statuut vanaf 1 januari 2017 niet meer in de handel mogen worden gebracht. Ze mogen enkel nog rechtstreeks afgevoerd worden naar het slachthuis. Er loopt een bestrijdingsprogramma tegen boviene virale diarree (BVD) omdat dit virus grote economische schade aanricht door de gezondheid van de veestapel te ondermijnen. Het is dus in ieders belang om te voorkomen dat nog niet opgespoorde dragers van het virus verhandeld worden.

 

Lees hier...


Nederland snijdt in veestapel om derogatie te redden

 

De Nederlandse overheid heeft zijn fosfaatplan voor 2017 klaar. Bedrijven die extra krimpen worden beloond, groeiers kunnen enkel mits een fikse meerkost uitbreiden. Het plan wordt van kracht in maart, met als doel de sector weer onder het plafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat te brengen en op die manier de derogatie te behouden. LTO-bestuurder Kees Romijn verwacht dat Nederland tegen het einde van 2017 tien procent meer koeien zal tellen en 20 procent meer melk zal leveren ten opzichte van het vorig jaar afgeschafte quotum. Nu is dat nog 19 procent meer koeien en 25 procent meer melk.

 

Lees hier...


Nieuwe teeltfiches vlinderbloemigen beschikbaar

 Leeshier...

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werden praktische teelthandleidingen samengesteld voor landbouwers die hiermee aan de slag willen gaan.
Annelies Beeckman (Inagro)

 

Lees hier...


Agriflanders 2017 veeprijskampen

 

Lees hier... 


EU wenst een georganiseerde landbouwer

 

Er heeft zich in Europa nieuw beleid ontwikkeld. Maak boeren duidelijk dat ze zich kunnen verenigen in grote producentenorganisaties die hen een gelijkere partner maken van handel, verwerkers en retailers die hun producten afnemen.

 

Lees hier


GENETISCHE EVALUATIE STIEREN (GES)

 

De stichting Genetische Evaluatie Stieren heeft als kerntaak om betrouwbare fokwaarden voor stieren in Nederland en Vlaanderen te publiceren  Fokwaarden worden berekend en gepubliceerd voor productie-, exterieur-,duurzaamheids- en gezondheidskenmerken.            

Voor de berekening van de fokwaarden wordt gebruik gemaakt van gegevens verzameld op koeien in Nederland en Vlaanderen.            

Voor buitenlandse stieren met onvoldoende dochters in Nederland en Vlaanderen worden de beschikbare Interbull fokwaarden gepubliceerd .

 

Er is een link aangemaakt onder fokkerij bij interessante links op onze site.

 

Bekijk hier...

 


Vijf maatregelen verdelen crisissteun onder veehouders

 

In het ledenblad van Boerenbond dat op donderdag in de bus valt, schrijft voorzitter Sonja De Becker dat er in Vlaanderen nog steeds geen duidelijkheid is over de besteding van de Europese crisisenveloppe. Het gaat om een bedrag van 6,9 miljoen euro dat door Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege verhoogd werd zodat in totaal 10 miljoen euro beschikbaar is voor de sectoren in nood. Toeval of niet, diezelfde dag deelt de minister mee dat na overleg met de landbouworganisaties beslist is om vijf maatregelen aan te melden bij de Europese Commissie. De verdeelsleutel zit vernuftiger in elkaar dan gewoon elke veehouder een paar honderd euro gunnen.

 

Lees hier...


Verkoop melkpoeder uit interventie komt te vroeg

 

De Europese Commissie gaat vanaf vrijdag de procedure opstarten om een klein deel van de gestockeerde magere melkpoeder op de markt te brengen. Belgisch minister van Landbouw, Willy Borsus, vindt dit echter "nog veel te vroeg" en "gevaarlijk" want het marktherstel is nog pril. Hij betreurt dat de kwestie niet werd besproken op de Landbouwraad van 15 november. De Commissie verzekert intussen dat de verkoop van melkpoeder "niet tegen om het even welke prijs zal gebeuren" en dat een evenwicht op de markt "de absolute prioriteit blijft".

 

Lees hier...


Europees zuivelpakket versterkt de positie van de zuivelproducenten in de toeleveringsketen

 

De Europese Commissie heeft vandaag het tweede verslag gepubliceerd over de werking van het zogenoemde zuivelpakket, een reeks maatregelen die in 2012 zijn genomen om de positie van de Europese zuivelproducenten in de toeleveringsketen te versterken.

 

Lees hier...


Eurotier 2016

 

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/22/eurotier-2016-hartmann-instrooier-zakt-tussen-de-koeien/

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/21/eurotier-2016-gea-heeft-nu-ook-een-voerschuif/

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/21/eurotier-2016-joz-heeft-meadowfloor-schuif-klaar/

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/18/eurotier-2016-quality-time-van-kuhn-system-tks/

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/14/eurotier-2016-peecon-toont-xyz-247-automatisch-voersysteem/

http://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2016/11/07/nieuwe-sac-melkrobot-te-zien-op-eurotier/


Kalveren kunnen zindelijk worden

 

Als je ze lang genoeg traint, kunnen kalveren zindelijk worden en op één vaste plaats hun behoefte doen. Dat ondervonden onderzoekers van de Universiteit van Brits Columbia, zo meldt Research Reports.

 

Lees hier...


Chevrolet, Doorman en McCutchen met dochtergroep op HHH-show

 

Lees hier...


Zuivelmarkt schrikt van aankondiging stockverkoop

 

De Europese Commissie wil een begin maken met de verkoop van magere melkpoeder uit de interventievoorraden, weet Boerderij. Als reden geeft de Commissie dat ze “oververhitting van de markt” wil voorkomen. Het voorstel heeft alom tot verbazing geleid, en tot onbegrip, want zeer weinigen buiten de Commissie zien al enig teken van oververhitting in de markt voor magere melkpoeder. Sterker nog, sinds de bekendmaking van het voornemen is in Europa geen kilo magere melkpoeder meer verkocht, stelt een woordvoerder bij de Europese zuivelkoepel EDA. “De markt wacht nu af.”

 

Lees hier...


Melkveehouders in protest op social media tegen vrijgeven quota

 

Het lijkt de omgekeerde wereld. Boeren sturen via sociale media momenteel boze videoboodschappen aan staatssecretaris van Economische Zaken Van Dam waarin ze hem smeken om strengere regels. Met amper ingehouden woede trekt melkveehouder Geert Stevens (37) uit Holten voor de camera zijn laarzen uit en propt ze in een doos.

 

Lees hier...


 

 Zuivelcrisis Australië wordt onderzocht

 

Australische melkveehouders worstelen net als collega's elders met lage prijzen. Prijzen zijn met terugwerkende kracht verlaagd. Ook zijn er soms wurgcontracten. De overheid doet nu een grootschalig onderzoek of dat allemaal wel legaal is. Een unicum.

 

Lees hier...


Melkveehouders moeten boerendroom opgeven

 

Melkveehouders Jose en Herman Bongen-Hartemink runden samen een gezond melkveebedrijf, maar door de lage melkprijs zagen ze geen andere uitweg dan te stoppen met hun bedrijf. Aan tafel bij RTL Late Night leggen ze uit wat het probleem veroorzaakt en wat er aan gedaan kan worden.

 

Video

 

video

 


Milcobel stelt geduld van ABS te hard op de proef

 

Het Algemeen Boerensyndicaat hoopte dat de wat gunstigere voortekenen op de zuivelmarkt zich snel zouden vertalen in een hogere melkprijs. Milcobel, de grootste zuivelcoöperatie die actief is in ons land, handhaaft evenwel een reëel uitbetaalde melkprijs van net geen 23 euro per 100 liter voor de leveringen in juli. Bij ABS is de teleurstelling zo groot dat ze Milcobel zelf in vraag stellen. “Bij zo’n lage melkprijs kan geen enkele melkveehouder overleven. Zonder melkveehouders heeft ook de grootste zuivelcoöperatie van het land geen bestaansreden meer.” De coöperatie sust dat een verbetering van de melkprijs zich aankondigt in de komende maanden. “Beterschap die broodnodig is, daar zijn we ons van bewust.”

 

Lees hier...


Canadese melkveehouders spellen EU-commissaris de les

 

De jonge organisatie Boerenforum is van mening dat Europa een historische vergissing heeft begaan door het melkquotum los te laten. Deze keer verwijzen de voorstanders van aanbodbeheersing niet naar het Canadese model maar zijn het zowaar de Canadezen zelf die deze piste onder de aandacht brengen van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan. De voorzitter van de National Farmers Union stuurde Hogan een brief om hem ervan te overtuigen dat boeren in Canada correct vergoed worden omdat hun productiekosten als uitgangspunt genomen worden bij de melkprijsbepaling. De consument weet zich tegen een redelijke prijs verzekerd van melk en anders dan in Europa draait het hele systeem zonder een cent overheidssubsidie.

 

Lees hier...


Betere registratie van ziektebehandeling bij dieren

 

Op 29 juli is het nieuw Koninklijk Besluit omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Tien dagen daarna wordt het van kracht en is de modernisering van het wettelijk kader een feit. Voortaan moet elke toediening van geneesmiddelen aan een dier ingeschreven worden in het register dat de veehouder bijhoudt. De enige uitzonderingen daarop zijn behandelingen van kalveren en niet-gespeende biggen en dan nog enkel binnen bepaalde voorwaarden. Naar dit KB is vooral uitgekeken omdat het de strijd tegen antibioticaresistentie in een stroomversnelling brengt. Zo wordt het gebruik van antibiotica die van kritisch belang zijn voor de humane geneeskunde dermate strikt geregeld in de diergeneeskunde dat het enkel nog bij hoge uitzondering zal kunnen.

 

Lees hier...


Melkprijs in winkel volgt prijsdaling voor boer niet

 

Ondanks het einde van de eenmalige toeslag van 2,7 eurocent per liter geproduceerde melk voor actieve melkveehouders die door de distributiesector integraal werd doorgerekend aan de consument en de fikse daling van de melkprijs is de prijs van een liter melk in de supermarkt amper gedaald. Dat stelt het Prijzenobservatorium vast in zijn verslag van het tweede kwartaal van 2016. Verder valt vooral de prijsdaling met 38,2 procent van de conferencepeer op.

 

Lees hier...


Gedragscode voor medewerkers van de Mestbank

 

Sinds 1 januari 2016 werkt de Mestbank met een nieuwe organisatiestructuur die is aangepast aan de uitvoering van het vijfde mestactieplan. In die structuur werd een nieuwe entiteit binnen de Mestbank opgericht, de dienst/cel Bedrijfsdoorlichting.  De medewerkers van die dienst zorgen voor de uitvoering van bedrijfsdoorlichtingen, van waaruit bedrijfsspecifieke maatregelen worden opgelegd en opgevolgd met als doel een effectieve impact op de waterkwaliteit.

 

Bekijk de gedragscode voor de medewerkers van de Mestbank hier.


Plattelandsbeleid verkleinde milieudruk van landbouw

 

De tweede programmaperiode van het plattelandsbeleid liep eind 2015 af. De Vlaamse overheid liet de impact ervan door een extern studiebureau evalueren. Zij komen tot de vaststelling dat PDPO II een gunstige invloed had op de milieuprestaties van de landbouw. De input van dierlijke stikstof verminderde, evenals de stikstofresidu’s die in het najaar in de bodem gemeten werden. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daalde door maatregelen zoals de subsidie voor mechanische onkruidbestrijding en de hectarepremie voor biolandbouw. Investeringssteun leidde tot een reductie van het watergebruik, de ammoniakemissies en de geurhinder.

 

Lees hier...


EK Colmar uitslagen en andere info

 

http://www.colmar2016.com/en/actualite-holstein_championship_results-37.html


Zwitserland pakt dubbel met Europees kampioene Galys-Vray

 

De Zwitserse Galys Vray (v. Atwood) volgt haar landgenote Decrausaz O’Kalibra op als Europees kampioene.

 

Lees hier...


Arla wil melkproductie niet reguleren

 

Het Scandinavische zuivelconcern Arla is niet van plan de melkproductie te gaan reguleren voor haar leden. De onderneming neemt dit standpunt in omdat de Duitse politiek vrijwillige melkaanbod regulering wettelijk mogelijk heeft gemaakt.

 

Lees hier...


Inzameling silobanden met twee jaar verlengd

 

Ook de komende twee jaar, tot 31 december 2018, zullen landbouwers kunnen genieten van een ophaalregeling voor silobanden. Bovendien is de bovengrens opgetrokken van 500 naar 1.000 banden per jaar. Dat bevestigt landbouwminister Joke Schauvliege in haar antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Het inzamelproject loopt al sinds 2013 en wordt ondersteund door OVAM, Recytyre, Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

 

 

 Lees hier... 


 

 

 

Copyright © 2017 Westhoek Holsteins. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.