Vergaderingen

 

  

 

 

 

Reizen

Jongveeshow

 

 

 

Info

Lidgeld Studieclub Westhoek Holsteins 2016

 

Lidgeld 55 €.

Over te schrijven op BE16 0012 3837 73-74

Graag een mailtje naar info@whh.be bij betaling.

 

Melkveehouders in protest op social media tegen vrijgeven quota

 

Het lijkt de omgekeerde wereld. Boeren sturen via sociale media momenteel boze videoboodschappen aan staatssecretaris van Economische Zaken Van Dam waarin ze hem smeken om strengere regels. Met amper ingehouden woede trekt melkveehouder Geert Stevens (37) uit Holten voor de camera zijn laarzen uit en propt ze in een doos.

 

Lees hier...


 

 Zuivelcrisis Australië wordt onderzocht

 

Australische melkveehouders worstelen net als collega's elders met lage prijzen. Prijzen zijn met terugwerkende kracht verlaagd. Ook zijn er soms wurgcontracten. De overheid doet nu een grootschalig onderzoek of dat allemaal wel legaal is. Een unicum.

 

Lees hier...


Melkveehouders moeten boerendroom opgeven

 

Melkveehouders Jose en Herman Bongen-Hartemink runden samen een gezond melkveebedrijf, maar door de lage melkprijs zagen ze geen andere uitweg dan te stoppen met hun bedrijf. Aan tafel bij RTL Late Night leggen ze uit wat het probleem veroorzaakt en wat er aan gedaan kan worden.

 

Video

 

video

 


Milcobel stelt geduld van ABS te hard op de proef

 

Het Algemeen Boerensyndicaat hoopte dat de wat gunstigere voortekenen op de zuivelmarkt zich snel zouden vertalen in een hogere melkprijs. Milcobel, de grootste zuivelcoöperatie die actief is in ons land, handhaaft evenwel een reëel uitbetaalde melkprijs van net geen 23 euro per 100 liter voor de leveringen in juli. Bij ABS is de teleurstelling zo groot dat ze Milcobel zelf in vraag stellen. “Bij zo’n lage melkprijs kan geen enkele melkveehouder overleven. Zonder melkveehouders heeft ook de grootste zuivelcoöperatie van het land geen bestaansreden meer.” De coöperatie sust dat een verbetering van de melkprijs zich aankondigt in de komende maanden. “Beterschap die broodnodig is, daar zijn we ons van bewust.”

 

Lees hier...


Canadese melkveehouders spellen EU-commissaris de les

 

De jonge organisatie Boerenforum is van mening dat Europa een historische vergissing heeft begaan door het melkquotum los te laten. Deze keer verwijzen de voorstanders van aanbodbeheersing niet naar het Canadese model maar zijn het zowaar de Canadezen zelf die deze piste onder de aandacht brengen van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan. De voorzitter van de National Farmers Union stuurde Hogan een brief om hem ervan te overtuigen dat boeren in Canada correct vergoed worden omdat hun productiekosten als uitgangspunt genomen worden bij de melkprijsbepaling. De consument weet zich tegen een redelijke prijs verzekerd van melk en anders dan in Europa draait het hele systeem zonder een cent overheidssubsidie.

 

Lees hier...


Betere registratie van ziektebehandeling bij dieren

 

Op 29 juli is het nieuw Koninklijk Besluit omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Tien dagen daarna wordt het van kracht en is de modernisering van het wettelijk kader een feit. Voortaan moet elke toediening van geneesmiddelen aan een dier ingeschreven worden in het register dat de veehouder bijhoudt. De enige uitzonderingen daarop zijn behandelingen van kalveren en niet-gespeende biggen en dan nog enkel binnen bepaalde voorwaarden. Naar dit KB is vooral uitgekeken omdat het de strijd tegen antibioticaresistentie in een stroomversnelling brengt. Zo wordt het gebruik van antibiotica die van kritisch belang zijn voor de humane geneeskunde dermate strikt geregeld in de diergeneeskunde dat het enkel nog bij hoge uitzondering zal kunnen.

 

Lees hier...


Melkprijs in winkel volgt prijsdaling voor boer niet

 

Ondanks het einde van de eenmalige toeslag van 2,7 eurocent per liter geproduceerde melk voor actieve melkveehouders die door de distributiesector integraal werd doorgerekend aan de consument en de fikse daling van de melkprijs is de prijs van een liter melk in de supermarkt amper gedaald. Dat stelt het Prijzenobservatorium vast in zijn verslag van het tweede kwartaal van 2016. Verder valt vooral de prijsdaling met 38,2 procent van de conferencepeer op.

 

Lees hier...


Gedragscode voor medewerkers van de Mestbank

 

Sinds 1 januari 2016 werkt de Mestbank met een nieuwe organisatiestructuur die is aangepast aan de uitvoering van het vijfde mestactieplan. In die structuur werd een nieuwe entiteit binnen de Mestbank opgericht, de dienst/cel Bedrijfsdoorlichting.  De medewerkers van die dienst zorgen voor de uitvoering van bedrijfsdoorlichtingen, van waaruit bedrijfsspecifieke maatregelen worden opgelegd en opgevolgd met als doel een effectieve impact op de waterkwaliteit.

 

Bekijk de gedragscode voor de medewerkers van de Mestbank hier.


Plattelandsbeleid verkleinde milieudruk van landbouw

 

De tweede programmaperiode van het plattelandsbeleid liep eind 2015 af. De Vlaamse overheid liet de impact ervan door een extern studiebureau evalueren. Zij komen tot de vaststelling dat PDPO II een gunstige invloed had op de milieuprestaties van de landbouw. De input van dierlijke stikstof verminderde, evenals de stikstofresidu’s die in het najaar in de bodem gemeten werden. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen daalde door maatregelen zoals de subsidie voor mechanische onkruidbestrijding en de hectarepremie voor biolandbouw. Investeringssteun leidde tot een reductie van het watergebruik, de ammoniakemissies en de geurhinder.

 

Lees hier...


EK Colmar uitslagen en andere info

 

http://www.colmar2016.com/en/actualite-holstein_championship_results-37.html


Zwitserland pakt dubbel met Europees kampioene Galys-Vray

 

De Zwitserse Galys Vray (v. Atwood) volgt haar landgenote Decrausaz O’Kalibra op als Europees kampioene.

 

Lees hier...


Arla wil melkproductie niet reguleren

 

Het Scandinavische zuivelconcern Arla is niet van plan de melkproductie te gaan reguleren voor haar leden. De onderneming neemt dit standpunt in omdat de Duitse politiek vrijwillige melkaanbod regulering wettelijk mogelijk heeft gemaakt.

 

Lees hier...


Inzameling silobanden met twee jaar verlengd

 

Ook de komende twee jaar, tot 31 december 2018, zullen landbouwers kunnen genieten van een ophaalregeling voor silobanden. Bovendien is de bovengrens opgetrokken van 500 naar 1.000 banden per jaar. Dat bevestigt landbouwminister Joke Schauvliege in haar antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Het inzamelproject loopt al sinds 2013 en wordt ondersteund door OVAM, Recytyre, Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

 

 

 Lees hier... 


 

 

 

Copyright © 2016 Westhoek Holsteins. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.